dali ie ima cokie i dali je to dobro za broswer ,ko ima tu opciju od brosvera