http://collectornetwork.com/articles/article_uralsfrancs.php Za vrijeme Borisa Jelcina Rusija je bila u teškoj ekonomskoj,gospodarskoj i monetarnoj krizi,hiperinflacija i privatizacija su uništile rusko državu a rat u Čečeniji je doveo do još veče bijede.U to vrijeme nitko u Ruskoj Federaciji se nije mogao oduprijeti privatizaciji državnih poduzeća ali Tatarstan je učinio presedan ne samo da su Jelcinu rekli ne privatizaciji nego su dobili status republike u kojoj je bio u opticaju uralski franak koji je bio vezan za tečaj francuskog franka a štampao se u Parizu gdje se štampa večina CFA kolonijalnih francuskih franaka pitam se zašto Moskva nije regirala protiv Kazana i Yekaterinburga?Zato što je znala da bi odcepljanjem Tatarstana i Sverdlovska prestala postojati Rusija koju danas znamo u ta teška vremena je zaista ta valuta spasila živote miliona rusa i tatara koji su bili u teškoj materijalnoj suituaciji boreči se za preživljavanje.