you copjuter clov my be wrong . would you ilke to keep ip acourte sada dok sam na krstarici se ispisuje i pojavljuje se message alert o cemu je rec molim za objasnjene