Da li neko ima bilo koju verziju pesme Yesterday The Beatles do 1972. godine? Dominiraju udaraljke.