Ukoliko ste zainteresovani za filateliju,nemate puno sredstava za početak,a svaki je no
rmalno i težak,javite se!Dovoljno je da imate dobru volju,i da ste stvarno odlučili da se
pomalo bavite ovom vrstom divnog hobija!Mi ćemo Vam maksimalno izaći u susret.