Rat svih ratova

Ožive Bastilja, Crveni Trg, hrabra Varšava i Hirošima.
Zdravice piju Poraz i Slava
sa Trideset osme paralele,
Lagani tango sa Vaterloa,
Austerlica i drevne Heroneje,
Budi plesače svih vremena
i daruje im orhideje.
Ciceron zove na najveću gozbu
Aresa i Nike od Samotrake,
Aleksandra Velikog, Hanibala,
Napoleona, Staljina i Kutuzova.
Hiljade ratnika sa macem u ruci
Juriša na Spartu, Rim i Atinu,
A device sa visine gledaju
U plamen ogrezlu Kartaginu.
Hej, ljudski rode,
Gde ti je ponos ?
Zar slobodom nazivaš lance i uže ?
Gde vatra bukti
tu leda nema
Grad Sunca ne čine ropstvo i tama
Idite kućama Jenki i Baćuše,
Goli život bogatstva nema
Pljačka i varvarstvo
Kolevku nema
U svetu atoma
I teorema.