ODGOVOR ZA ``GOSTA``(18.maj 04)

NIJE,BRATE SRBINE,WOLVES VEC VUKOVI.AJDE ZIV BIO BUDI POZDRAVLJEN
SAMO VUKOVI