Izabrala sam sa namerom ovaj dan za postavljanje teme...

Neka ova tema (po)stoji otvorena za sve pesme i priče koje vi znate da su nastajale inspirisani onim što se događalo pre deset godina, a počelo je na današnji dan...