Nova prijava protiv Harisa Silajdžića
Član Predsedništva BiH osumnjičen za ratne zločine nad Hrvatima.– Na optužnici i poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić
Od našeg stalnog dopisnika
Banjaluka, 22. marta – Zbog osnovane sumnje da su počinili ratne zločine nad Hrvatima, Nevladina organizacija „Kroacija libertas” podnela je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru krivičnu prijavu protiv 357 lica – pripadnika Armije i policije ratne Republike BiH, njenih političara i verskih službenika.

U današnjem saopštenju „Kroacije libertas” navedeno je da su među prijavljenima bošnjački član Predsedništva BiH Haris Silajdžić, poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa efendija Cerić, hatib džamije kralj Fahd u Sarajevu i Nezim Halilović Muderis, koji je u ratu komandovao Četvrtom muslimanskom brigadom Armije BiH. Među prijavljenima su i sadašnji ministar odbrane BiH general Selmo Cikotić, ratni komandanti Glavnog štaba Armije BiH generali Sefer Halilović i Rasim Delić, generali Amir Kubura i Enver Hadžihasanović, komandant Igmanskog odreda Zulfikar Ališpago, ratni ministar unutrašnjih poslova Bakir Alispahić, komandant specijalne policijske jedinice Dragan Vikić, zatim načelnik opštine Bugojno tokom rata Dževad Mlaćo, predsednik opštine Konjic dr Safet Ćibo... Prijavom su obuhvaćeni i komandanti odreda „El mudžahedin” Abu Maali i Abu Haris.

U krivičnoj prijavi, napisanoj na 108 strana, navedena su i mesta u kojima su počinjeni masovni zločini nad Hrvatima. To su Željezno Polje kod Zenice (30 ubijenih), Kiseljak – 43, Sušanj – 30, Zenica – 36, Novi Travnik – 30, Putiš – oko 60, Busovačke staje – 22, Križančevo Selo – 74, Buhine Kuće – 26, Fojnica – 22, Doljani – 63, Uzdol – 41, Hudutsko – 25, Grabovica – 25 mrtvih i 19 nestalih, Trusina – 29 mrtvih. Prijavom su obuhvaćena i stradanja Hrvata na području opština Bugojno, Kakanj, Travnik, Varaše... U prijavi je naveden i podatak da je sa područja koje je kontrolisala Armija BiH proterano oko 250.000 Hrvata, a vrednost njihove imovine koja je uništena procenjena je na dve milijarde evra.
http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Nova-prijava-protiv-Harisa-Silajdzica.lt.html

Србима је много већа зла починио. Не верујем да ће пријава успети хрватима, зато што је монструм силајџић још одавно под заштитом запада.