Da li mogu da se instaliraju java apleti na Samsungu U900 Soul i ako mogu, kako?