Priprema za kolokvijum i ispit,grupno ili individualno.Za ekonomski fakultet,pre svega.
Mogu i svi ostali privatni fakulteti.Blizu ekonomskog fakulteta.063 706 14 24