Kakvi bi bili stavovi o ovome ? Murray, kontroverzni američki psiholog, objelodanio je knjigu o ljudskim postignućima kroz povijest, i evo tablica s top 20 na raznim područjima (matematika, znanosti, filozofija, zapadna literatura, kineska literatura, ...).
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Accomplishment (vidjeti i poveznice dolje).

Moji bi prigovori bili:

* pokušaj ima smisla, no treba biti nijansiraniji

* Tesle nema među 20 izumitelja, a Poincarea među 20 matematičara. E, tu očito nešto nije uredu.

* autor je pomiješao postignuće/accomplishment i utjecaj/influence. I manje postignuće može imati veći utjecaj (Byron prema Dostojevskom)

No, eto, hrana za mozganje ...