http://www.militarium.eu/article.aspx?ID=1167 Francuska u maju otvara novu bazu u UAE u kojoj će biti stacionairano 450vojnika piše Francuski Le Monde,arapske zemlje žele da smanje utjecaj SAD-a i Izraela i Rusije i Irana na bliskom istoku i ojačaju vojni utjecaj EU-a i mediteranske unije.