Da li mi neko može pomoći oko rješavanja diferencijalnih jednačina preko Laplasa????
Konkretno imam tri dif. jednačine koje znam klasičnim putem riješiti međutim trebam pomoću Laplasa.Unaprijed HVALA. Ako može sa postupkom. mail: zmajbk@gmail.com