Neka se javi ko je sluzio decembar 95-96 u inzinjeriji