NO TABOO - 2. Festival Ideja 2004 / Exit 04, 01-04.07.2004.
Serbia&Crna Gora, Novi Sad, Petrovaradinska tvrðava, www.festidea.org


IMAŠ
stotine ideja a manje od trideset godina.

ZNAŠ DA
slikaš, snimaš, pišeš, dizajniraš, pevaš, sviraš, fotografišeš, crtaš, reziraš…

ZELIŠ
da tebe, tvoj rad i tvoje ideje upozna bar milion ljudi.

pa šta èekaš ?
prijavi se!

Budi deo Festivala Ideja
na najveæem muzièkom festivalu Jugoistoène Evrope EXIT 04!

ideje se mnoze deljenjem
budi u društvu, Iggy Pop-a, Masiv Attack-a i vrhunskih predavaèa (dizajnera, umetnika, komunikologa...), budi na Europe MTV!


Prijavljeni radovi (audio, video, grafika, fotografija ...) treba da se odnose na jednu od ovih tema :
antisex trafficking,
inter- nationalism
T-ERROR.

Uz rad obavezno pošalji i kratak CV.
Komisija festivala Ideja pregledaæe radove i odabraæe najbolje.

Specijalne nagrade EXIT - GREAT IDEA dodeliæe sponzori festivala.