¥anuartim JanuarPacker09 aplikacija:
*Ova aplikacija je prvenstveno projektovana za ASUS eeePC sa Microsoft Windows XP operativnim sistemom, ali se može koristiti na bilo kom kompjuteru i bilo kom USB Flashu, hard disku, SDHC karticama itd.
* Brz i jednostavan backup !
* Svi fajlovi koji se bekapuju se direktno smeštaju u JanuarPacker09.exe fajl !
* Dakle svi fajlovi koji se bekapuju se nalaze u istom fajlu koji i vrši sam bekap JanuarPacker09.exe !
* Ne morate nositi JanuarPacker09.exe i gomilu backup fajlova sa sobom, sve što vam treba je samo jedan jedini fajl JanuarPacker09.exe, jer su u njemu pohranjeni svi ostali fajlovi koje ste sa njime bekapovali !
* Nema dodatnih fajlova, ni arhiva, nema instalacije, JanuarPacker09.exe je sam sebi dovoljan !
* Brzo pronalazenje i ekstrakcija smeštenih fajlova koji se nalaze u strukturi samog JanuarPacker09.exe fajla, a koje ste vi ranije tu ubacili procesom bekapovanja (videti User Manual) !
* Brzo izvršavanje ekstrahovanih fajlova, izvršavanje se obavlja istovremeno sa procesom ekstrakcije (videti User Manual) !
* Zapakujte milione fotografija, filmova, flash igrica, MP3 muziku i razne druge sadržaje koje i inače koristite na kompjuteru u samo jedan jedini EXE fajl, snimite ga na Flash i svuda sa sobom nosite omiljene datoteke, zaštićene i sačuvane u jedinstvenom EXE fajlu koji predstavlja originalni FILE SYSTEM unutar jedne datoteke.
* Veličina ovog EXE fajla i broj importovanih sadržaja je ograničen samo veličinom diska na koji ćete snimiti konačnu verziju JanuarPackera.
*Januar je file system, arhiver i backup program, sve na jednom mestu.
*Ukoliko znate za neki sličan program javite.

Free Download:

http://januar.on.neobee.net

Open Source GPL licenca


¥anuartim