Interesuje me da li je moguce danas kupovati preko interneta sa ovom karticom?Ima li neko pozitivnog
iskustva sa njom?

Da li je tacno i ovo iz oktobarskog broja mikra 2003?

"Sadašnji nivo zainteresovanosti naših građana za kupovinu preko Interneta ni izbliza ne opravdava investicije u tu tehnologiju. Oprema za kupovinu preko Interneta je izuzetno skupa (oko 500.000 evra), a MasterCard i Visa imaju i vrlo stroge procedure za dodelu tehničkog sertifikata za ove poslove. Povećani broj korisnika Interneta i bolja telekomunikaciona infrastruktura u našoj zemlji sigurno će ubrzati taj proces."