LEPA RIĐOKOSA

Evo sad stojim pred svima čovek pun razbora
Znam život i znam o smrti sve što živ čovek može saznati
Iskusio sam ljubavne patnje i radosti
Pokekad sam umeo da nametnem svoje ideje
Naučio sam više jezika
Proputovao dosta sveta
Video rat u artiljeriji i pešadiji
Ranjen sam u glavu lobanja mi je otvorena pod hloroformom
Izgubio sam u strašnoj borbi najbolje prijatelje
Znam o starome i novome koliko samo čovek može znati
I ne hajući danas za ovaj rat
Među nama i za nas prijatelji moji
Sudim o ovoj dugoj raspri koju vode ustaljenost i domišljatost
Red i Pustolovina

Vi čija su usta sazdana po ugledu na božja
Vi čija su usta sušti red
Budite milostivi kad nas upoređujete
Sa onima što behu savršenstvo reda
Nas koji svuda tražimo pustolovinu
Mi nismo vaši neprijatelji
Hoćemo da vam pružimo prostrane i čudnovate oblasti
Gde se rascvetana tajna nudi svakom ko želi da je ubere
Tu plamte nove vatre neviđene boje
Tu su hiljade nemerljivih pričina
Koje treba učiniti stvarnima
Hoćemo da istražimo dobrotu njene ogromne ćutljive krajeve
Tu je i vreme koje se može odagnati ili vratiti natrag
Imajte milosti za nas večite borce na granicama
Bezgraničnog i budućnosti
Milosti za grehe naše i zablude

Evo stiže leto vreme sile jarke
Proleće je mrtvo s njim mladost moja sva
O Sunce dolazi dob Umnosti žarke
I čekam ja
Blagi i plemenit oblik što ga prima
Da je uvek volim i da za njom krenem
Ko magnet na gvožđe deluje na mene
Ljupki izgled ima
Divne riđokose žene


Kosa joj je zlato kao da je
Sva od lepe munje koja traje
Ili one vatre razasute
Po žbunu gde venu ruže žute


No smejte se smejte meni
Vi ljudi odasvud pre svega ovdašnji
Toliko ima toga što ne smem da vam kažem
Što mi ne biste dopustili da kažem
Smilujte se meni

Mogu li da cujem vasa razmisljanja u vezi sa ovom pesmom? Ne trazim analizu, ali treba mi pomoc pa mi je svako misljenje dobrodoslo