Šta znate o Ji Đingu?
Da li "razgovarate" sa njim?
Kakva su vaša iskustva?