Svemir je oduvijek funkcionirao u svojem besprijekornom savršenstvu. U nepoznatom trenutku stvorena je potreba za stvorenjem čovjeka. Prvo pitanje koje si moramo postaviti je - zašto? Eterične sfere funkcioniraju na najvišim razinama ljubavi i kozmičkog savršenstva. Čemu spuštati božansko na zemaljsko? Čemu duši davati materijalni oblik?

Postoji samo jedan odgovor na to pitanje - patnja. Materija može patiti, može propadati, može biti prisiljena na borbu.

U suštini sve je to posljedica epske borbe između anđela predvođenih Arkanđelom Gabrijelom i onih koji su se odmetnulih od Boga na čelu sa Luciferom.

Tog trenutka je poremećena nebeska ravnoteža.

Prema mom dubokom uvjerenju na zemlji se nalaze samo oni ljudi koji su nekada davno, zloupotrijebili svoju anđeosku ulogu i stali na krivu stranu.

Potreba za materijalizacom ne postoji. U suštini postoji samo Jedno. A dokaz maksimalne božanske ljubavi se satoji upravo u tome što je On koji posjeduje maksimalnu moć dozvolio da se netko okrene protiv njega.

To je bez dileme najveća sukcesija koju je moć ustupila milosti. Iz nje se rodila sloboda koja je pokazala pravu prirodu čovjeka.

Savršena Bogu odana osoba ne imala natalnu kartu. Kako svako savršenstvo poznaje mračni zaplet ali i genijalni rasplet tako je i svaka duša od Boga dobila mogućnost da vlastitim izborom i vlastitom voljom odabere put svjetlosti.

od nje se traži isti izbor žrtve koji je na početku učinio Bog. Da snaga vlastite volje i moći bude usmjerena prema oslobođenju a ne prema afirmaciji vlastitog ega.

Jedini način za oslobođenje od karmičke vezanosti za materijalni oblik je međusobno ubijanje suprotnosti. Oštra kombinacija vatre i vode je najbolje jamstvo za to. Motivacija spojena sa vizijom ispravnog postupanja.

Seks u tom smislu , kao i pretjerano opijanje, iživljavanje i nerazumijevanje drugih može shvatiti kao otpor ispravnom putu.

Svim tim činima mi jamčimo i afirmiramo opstanak materijalne dimenzije.

Gdje je spas ?

Spas definitivno nalazi kroz planetu Uran čiju višu vibraciju moramo doseći. Na nižim razinama Uran opisuje slobodu, ili bolje rečeno tek ju naslućuje, i konzumira je u nižem, pogrešnom obliku - homoseksualizam, egocentrizam, neopterećenost i nezainteresiranost za druge.

Prvih 7 planeta simbolizira čovjeka u svojoj ograničenoj formi. Na njihovom kraju nalazi se čuvar praga - Saturn. Simbol materijalne ograničenosti čovjeka. Saturn kao vladar zemljanog trojstva označava najprljavije i najmaterijalne motive. U Saturnu nema duha, u njemu postoji samo pouka. Venera - Saturn - seksualne perverzije bez iznimaka, Sunce - Uran - narcisoidnost, histrionizam, apsolutna uvjerenost u ispravnost vlastitog mišljenja, Merkur - Uran , blistavi zaključci ali precjenjivanje vlastitog intelekta.

Iza Saturna se nalazi sloboda, nalazi se nebo - Uran.

Da bi pobijedili vlastite materijalne ograničenosti, pa čak i zakonitosti vlastitoga natalnog horoskopa moramo u sebi oživjeti i probuditi Uran.

Pozicija Urana u horoskopu označava područje života gdje nam je božanska providnost dala mogućnost - drugačijeg puta. Uran je uvijek početak - a nikada kraj.

Živjeti Uran znači donijeti odluku, iznenada, krenuti novim smjerom. Prva crta transformacije.

Nakon Urana doživjeti ćemo Neptuna i suočiti se sa njegovom nižom oktavom. Drogama,duhanom, halucinacijama - uvjeravajući se da smo dosegli spoznaju.

Viša oktava neptuna slavi patnju. Viši Neptun shvaća svu svoju grešnost i snažno ide prema pročišćenju. Osoba koja sretno nosi križ i bori se za iskupljenje.

Nakon Neptuna suočavamo se sa samim Luciferom, sotonskom i posljednjom energijom đavola.

Iza Plutona su zvijezde....i beskonačnost...

Isus Krist se također suočio sa velikim kušnjama Plutona.

"Pokloni mi se i dati ću ti sva carstva zemaljska" (Sotona)

Na tako visokoj razini transformacija pobjeda nad đavlom je uvjetovana vlastitim odricanjem od apsolutnog. Svojevoljnim odbijanjem totalnog bogastva i totalne moći.

U tim trenucima čovjek ima mogućnost postati Bog, postati razorna sila Plutona koja može sve što hoće.

Onaj koji ima moć svojevoljno se odreći mogućnosti da postane sličan Bogu, ako ne i jednak je završio životnu misiju na zemlji.

I tu se manifestira pobjeda nad Plutonom. "Ja mogu biti Bog ali ne želim biti Bog, želim mu služiti".

I tim je završen proces eonskog lutanja duše natrag prema polju beskonačnosti, nakon borbe sa silama solarnog sustava samo je svemir granica.

Domagoj Bažant.