Rusi se kula od falsifikata !!!
Strana 1 od 6 12345 ... PoslednjaPoslednja
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 132

Tema: Rusi se kula od falsifikata !!!

 1. #1
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Exclamation Rusi se kula od falsifikata !!!

  Krajem VII veka nove ere, iz današnje Rumunije, sa padina Karpata i Beskida, silaze na Balkan Albanci, koji, zajedno sa mongolskim Bugarima khana Asparuha, 679. godine prelaze Dunav i nastanjuju se u Trakiji, današnja Bugarska. U IX veku oni prelaze iz Bugarske u nekadašnju Prevalis, pokrajina Mat, današnja Srednja Albanija, gde asimiliraju keltsko pleme Albanoi i, njihovo ime, usvajaju za svoje nacionalno ime. Pošto su se ovde namnožili enormnim rađanjima i neprirodnim putem, posebno asimiliriranjem ostataka drugih naroda, u prvom redu ostacima keltskog plemena Albanoa, zatim sa Vlasima i Slovenima, u narednim vekovima prostiru se po čitavoj današnjoj Albaniji, a - posle turske okupacije - i po predelima susednih zemalja, u Crnoj Gori, Srbiji (Kosovo i Metohija) Makedoniji i Grčkoj

  Pojedini Albanci,individualno ili i sa svojim porodicama,poceli su da prodiru i u okolinu Ulcinja a kasnije i u sam grad, negde u XV-XVI veku. Do tada, izuzimajući sasvim mali broj romanskih porodica, Ulcinj je bio čisto crnogorski grad, a Albanci neznatna dijaspora u njemu.
  Ovo je istina. Ali ona ni najmanje ne smeta albanskim falsifikatorima istorije da pišu: "U godinama 1553-1565 spominju se Albanci kao stanovnici Ulcinja".
  Maksut Hadžibrahimi, koji se za ovo oslanja na svog kolegu Skender Rizaj, treba da zna da je ovaj albanski "akademik" jedan od najbezobzirnijih falsifikatora istorije albanskog naroda: on je i srpskog župana Nemanju proglasio za Albanca, pa nije za čudo da je za ovakve Albance i rekao da se spominju kao stanovnici Ulcinja. Sa druge strane, ako je ko i spomenuo Albance kao stanovnike Ulcinja, to ne znači da su oni bili isključivi stanovnici ovog grada, pa ni u većini. Danas su Albanci i stanovnici Ženeve (Švajcarska), ali nit su tamo isključivi stanovnici, niti u većini.
  Gospodi Rizaj i Hadžibrahimi prethodili su albanski akademici i istoričari, autori falsifikovane istorije albanskog naroda, koji doslovno pišu: „UXIV veku, albanski jezik kao jezik pismenosti počeo je da se upotrebljava i u administraciji, kao na primer u Ulcinju".
  Gde su to našli ovi "istoričari" da je u XIV veku albanski jezik uveden u administraciji Ulcinja?! Pa oni nisu uspeli da uvedu albanski jezik u to vreme ni u administraciji Albanije! Šta više, ni u vreme Skenderbega, kraj XV veka!!!
  Pri tome ne treba da prećutimo istinu da su se iz Leša (Albanija), posle pada ovog grada u turske ruke (1475. godine), po svedočenju mletačkog hroničara Sanudo, neki građani ovoga grada „preselili u Ulcinj, a neki drugi u Puliji ili drugde". Isto se desilo i sa stanovnicima Skadra 1479. godine, kad i ovaj grad pade pod Turcima. Nema ni najmanje sumnje da, sa većinom nealbanaca ovih gradova, preselio se u Ulcinj i pokoji Albanac!
  Jedan dokumenat iz sredine XIII veka svedoči da na obalama Skadarskog jezera "Albanenses ne habeanthiberna" (Albanci nemaju zimovališta), što znači da su stočari, nomadi, koji su sa svojim stadima prelazili u proleće iz Mirdite i Dukađina preko Drima, na ispaše skadarskih gora, ali nisu imali i svoja zimovališta u pitomine Skadarskog jezera. U XIV veku, ovi albanski stočari-nomadi počinju i porodično da prelaze reku Drim, pa se na teritoriji Skadra, posebno po gorama, nastanjuju za stalno sa svojim stadima. Poznati nemački istoričar, akademik, prof. dr Georg Stadtmüller, koji se ozbiljno bavio problemima Balkana srednjeg veka, kaže da u današnjoj Severnoj Albaniji (preko reke Drim) u ta vremena (XV-XVI vek) stanovništvo je bilo u većini srpsko. Pa i poznati savremeni veliki prijatelj Albanaca, Kanađanin dr Rober Elsie, kaže da su primorski gradovi Albanije bili nastanjeni pretežno Srbima, Grcima, pa i Vlasima, Jevrejima, ali ne i Albancima. Koliko za primer spominjemo grad Valona, koji je sve do XVI veka imao preko 50 odsto svog stanovništva Jevrejske nacionalnosti. Tu su u većini bili i Grci i Sloveni (Srbi, Makedonci, Bugari), pa i Vlasi. Albanci su tada u taj grad sačinjavali jedan sasvim neznatan deo. Tek u XVII veku oni masovno silaze sa albanskih gora i ulaze u Valonu, pa su danas dostigli većinu stanovništva i tako ga albanizirali.
  Kako smo već naglasili u ENCIKLOPEDIJI ULCINJA, ono malo Albanaca, koji su prodrli u Ulcinj pre turske okupacije, zajedno sa Crnogorcima, pobijeno je od Turaka na dan pada Ulcinja u turske ruke 1571. godine, ili su rasprodati po trgovima roblja Balkana, Azije i Afrike.
  Posle turske okupacije Albanci opet počinju da prodiru u Ulcinj, stihijski, pojedinačno. U prvoj fazi ove okupacije, kao i sami Crnogorci, oni su bili beznačajno malo, pa se skoro nisu ni primećivali, nisu padali u oči. Onima muslimanske vere dozvoljavali su im da se smeste i u tvrđavu, ako su našli mesta za to, dok hrišćanskim Albancima i Crnogorcima nisu to dozvoljavali. Oni su se smeštali van tvrđave.
  U Ulcinju je tada vladao turski i arapski jezik. Tako je ovaj grad, u to vreme, bio čisto turski grad, podrazumevajući pod ovim imenom i Arabljane, koji su se tu 1571. nastanili zajedno sa Turcima.
  U drugoj fazi, krajem XVII i početkom XVIII veka, raste broj Albanaca, ali je još uvek sasvim malen. U ovoj fazi, usled masovnog dolaska Novljana (1687), Ulcinj je poprimio crnogorski karakter, jer je nadvladao njihov srpski jezik.
  Tek u trećoj fazi, kraj XVIII i u XIX veku, Albanci masovno počinju da prodiru u Ulcinj i okolinu, dolazeći pretežno iz Srednje Albanije (Elbasan) i Južne Albanije (Konispolj), ali i iz Severne Albanije. Dolazili su i posle oslobođenja Ulcinja od turskog ropstva 1880. godine, pa nastavljaju da dolaze i dan-danas. Ovi iz Severne Albanije većim delom su se smeštali po selima. Tako 1724. godiine, iz Mirdite dolazi jedna velika grupa Albanaca, sa svojim porodicama. Oni se smestiše u Krajini - oblast Ulcinja pored Skadarskog jezera, gde su formirali svoje selo Arbneš, kako su se u to vreme zvali ovi Albanci. Ovo nam ime dokazuje da je sva teritorija oko tog sela bila nastanjena Crnogorcima. Jer, da su i ovi bili Arbneši (Albanci), ne bi mogli da selo nazovu tako: u Crnoj Gori još niko nije nazvao svoje selo Crna Gora, niti u Albaniji - Albanija!

  U gradu Ulcinj Albanci su se uvek zvali isključivo Shqipetari (Shyptar). Apsolutno za nijednog od njih nema dokumentacije da se zvao Arbneš! Ovo nam svedoči da su oni tu od kad su se počeli zvati tako - Shqyptar. A to je XVIII vek! Ili ovo nije istina, gospodo Albanci?!
  Albanski ekstremni nacionalista, dr Nail Draga, poznat po njegovim falsifikatima istorije albanskog naroda i neosnovanim optužbama protiv Crnogoraca i Srba, priznaje da su Albanci poreklom iz Albanije, a ne autohtono stanovništvo Ulcinja i okoline. Tako on, za Albance Briske Gore i Anamalija, tekstualno piše: „glavni deo ove narodnosti poreklom je bilo iz Malesia e Madhe (Kelmend, Shkrel, Kastrat) (sve oblasti Severne Albanije,-KB)... jedan značajan deo Albanaca (malisora) prešao je sa Briske Gore u Anamali i smešteno je u selo Amulli".
  Dokazi da Albanci nisu autohtoni u Ulcinju su mnogobrojni. Pre svega tu su dokazi da Albanci nisu autohtoni ni u samoj Albaniji, pa i nigde na Balkanu, koje smo poredili u našem delu KO SU ALBANCI?
  Ali evo da i ovde spomenemo neke:
  Albanski jezik sadašnjih Ulcinjana. Ovo narečje albanskog jezika neosporna je činjenica da oni nisu meštani tu, pa ni u okolini grada Ulcinja.
  Kad bi bili meštani, njihov jezik, narečje, bio bi isti sa jezikom kojim govore Albanci njihovih severo-zapadnih predela, kao što su Skadar sa Malesijom, kao što su Shëngjin i Leš, kao što je albanski jezik Roma Ulcinja, koji su tu došli iz Skadra, pa i govore skadarskim narečjem geginskog dijalekta. Kako smo to već dokazali našom monografijom NAREČJE ULCINJA, kojom smo branili drugu diplomu na Džavnom univerisitetu u Tirani, narečje ulcinjskih Albanaca je jedna mešavina narečja, kojim govore Albanci Srednje Albanije (Elbasan), pomešano sa izgovorom Južne Albanije (Konispol), što nam svedoči da su ovi Albanci otuda došli u Ulcinj. I to tek posle turske okupacije, krajem XVIII i početkom XIX veka.
  Albanski jezik Ulcinja je toliko izmešan sa srpskim, da ga drugi Albanci, bez prevodioca, ne razumeju. U samoj blizini Ulcinja, u Skadar, posle oslobođenja Ulcinja 1880. godine, nikla je ova narodna pesma:
  Ulqinaku n'Shkodrëntonë
  Ala nuk ka xanë me folë.

  Ulcinjanin u našem Skadru
  Još nije naučio da govori.

  Da bi razumeli Albanca Ulcinja, dan-danas treba da znate, sem albanskog jezika, i srpski i turski jezik.

  Prezimena Albanaca. Ova prezimena dokazuju nam ne samo da ovi Albanci nisu meštani, već i odakle su došli u ovaj grad. I ovo smo opet argumentirali našom novom studijom PREZIMENA ULCINJANA. Sva prezimena Albanaca Ulcinja, ako nam ne ukazuju da oni uopšte nisu Albanci, već albanizirani Crnogorci, Turci, Vlasi, Grci i drugi, ukazuju nam sasvim jasno odakle su došli ti Albanci u Ulcinj.
  Tako, koliko za primer, nosioci prezimena BECI su iz sela Beci (Stari Dukadjin, Severna Albanija), BERISHA (Stari Dukadjin), BICI (selo u oblast Kukesa-Albanija), BYTYCI (oblast Sev. Albanije), DIBRA (grad Debar), DOÇI (kvart u Mirditi-Albanija), DUKADJINI (oblast Sev. Albanije), GASHI (oblast Sev. Albanije i pleme), HASI (oblast između Prizrena i Kukesa, Severo-istočna Albanija), ISHMI-ISHMAKU (gradić Sred. Albanije), HOTI (oblast Sev. Albanije), KAÇINARI (selo Sev. Albanije), KASTRATI (oblast i pleme u Sev. Albaniji), KORÇA (grad jugo-istočne Albanije), KRASNIQI (oblast i pleme Sev-istočne Albanije), MIRDITA (oblast Sred. Albanije), MJEDA (selo u blizini Skadra), PULTI (oblast Sev. Albanije), SELITA (selo u blizini Tirane), SUMA (oblast Sev. Albanije), SHATA (mesto u blizini Skadra), SHLLAKU (oblast u Sev. Albaniji), SHKRELA (oblast u Sev. Albaniji), SHURDHA (SHURDHAHU - gradić u Sev-zapadnoj Albaniji), TOSKA (oblast Južne Albanije), THAÇI (oblast i pleme u Sev-istočnoj Albaniji), XHYHERI (selo u okolini grada Vlora - Južna Albanija), ZADRIMA (oblast u Severo-zapadnoj Albaniji) i dr.
  Sve je ovo laz pa cak i to !!! 2. #2
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Plemenska pripadnost. Albanci su podeleni u tri velika plemena: Geginci, Toskinci i Ljabi. Svi su Albanci Ulcinja Geginci. A odaklen su ovi Geginci? Iz Ulcinja ili iz Gegnije?! Sigurno da su iz Gegnije! A gde je ta Gegnija? U Ulcinj ili u Albaniji?! Albanski akademici kažu da je Gegnija u okolini Tirane, tamo - u centru današnje Albaniji.
  Kako su se širili ovi Geginci, širio se i naziv te njihove teritorije. Po samopriznanju albanskih akademika: „Rasprostranjenje termina Gegnija za svu Severnu Albaniju pripada novom vremenu". Iako su ovi Geginci prešli granice današnje Albanije, nijedam kamen van njenih granica dan-danas se ne naziva Gegnija, pa ni Ulcinj. Sledstveno, Albanci Ulcinja ne samo da nisu autohtoni, ne samo da su došljaci iz Gegnije, već su u Ulcinj stigli u najnovije vreme.
  Sem pomenute plemenske podele, Albanci imaju i jednu drugu podplemensku podelu. Tako su se Geginci, posle njigove okupacije Severne Albanije (dolina reke Drim, okolina Skadra i Malesija) podelili u 12 plemena. Svako od ovih plemena ima tamo (u Albaniji!) svoju kuriju, svoju teritoriju, gde nisu dozvoljavali nikome da se nastani, ni Albancima drugih plemena. I samo za jedan kamen te kurije, oni su se sudarali međusobno, krvarili se i ubijali. Kad su se namnožili u svojoj kuriji i više ih ona nije zapremala, oni su prešli granice sadašnje Albanije i nastanili se na teritoriji Metohije i Kosova, u Zapadnoj Makedoniji i u Crnoj Gori. Pošto ovo nije bila njihova kurija, oni tu nisu mogli da zabrane nikome da se nastani. Na taj način u istom selu imamo ne samo pripadnike svih 12 severno-albanskih, geginskih, plemena, već i ljude koji nisu ni Albanci, koji pripadaju drugim nacijama, konkretno: Srbi, Makedonci, Crnogorci, Turci, Vlasi, Cigani, Romi, Kurdi itd. Ovo srećemo i u Ulcinjskoj okolini, pa i u samom gradu. Ako budete pitali Albance Ulcinja kojem plemenu pripadaju, oni će vam reći ne samo da su Geginci, već i da pripadaju jednom od onih 12 plemena. Neki od njih i nemaju potrebu da vam to kažu, jer im - kako se ono kaže - piše na čelo: pokazuje nam to njihovo prezime, koje je plemenskog porekla. Tako u Ulcinju imamo Albanaca sa prezimenom Berisha, Hoti, Gashi, Gruda, Kelmendi, Krasnici, Mirdita, Shkrelja. Sve su ovo nazivi njihovih plemena. Na teritoriji Ulcinja nemamo nijedno selo da pripada ovom ili onom albanskom plemenu.
  Oni Albanci naših teritorija, koji ne pripadaju nijednom od 12 albanskih plemena, nisu Albanci. To su u većini slučajeva albanizirani Srbo-Crnogorci, Turci, Vlasi, Grci i pripadnici drugih nacionalnosti.

  Ministar poziva akademika Burovića u Beograd

  Od Vlade Republike Srbije, preko ministra za dijasporu gospodina mr Srđana Srećkovića, akademiku prof. dr Kaplanu Buroviću stiglo je u zatvorenoj koverti pismo, kojim se priznaje da je njegov dosadašnji tretman od strane Vlade Republike Srbije bio „pogrešan" i da je došlo vreme da se to „suštinski promeni". Da bi se uspostavilo „uzajamno poverenje", ministar Srećković mu piše da će se preduzeti sve „odlučno i konkretnim potezima". Ističući da je potreban Srbiji, on ga poziva da se vrati u Beograd. Isto tako, on ističe da ovo nije „demagoški ili kvazi-patriotski poziv", pošto dijaspora od oko tri miliona ljudi, od kojih je Srbija prošle godine imala finansijski priliv od 4.9 milijardi dolara, jeste za nju jedan ekonomski i politički faktor od značaja.
  Da li će se akademik Burović odazvati ovom pozivu ili ne, ne znamo. Ali znamo da je 1992. godine, lično predsednik Vlade Republike Albanije, Fatos Nano, otišao u Ženevu i javno, na oči okupljene albanske dijaspore, pozvao akademika Burovića da se vrati u Tirani, priznajući isto tako da su i oni do tada imali prema njemu „pogrešan" stav, dok je on - akademik - po samopriznanju albanskog predsednika Vlade, bio i ostao „konstruktivangrađanin". O ovome je blagovremeno pisala i štampa Tirane, i to glavni organ štampe Demokratske partije Salih Berishe. Do dana-današnjeg akademik Burović se nije odazvao njegovom pozivu, iako je Fatos Nano jedan od onih, koji je lično potpisao dokumenat Albanskog parlamenta o priznanju nevinosti političkih osuđenika u Albaniji. Valjda je naš akademik predosećao demagoški karakter tog poziva.
  Pošto su tako pretrpeli poraz da ga izvuku iz Švajcarske, gde je svake godine objavljivao po tri-četiri knjige, ovi će Albanci, u saradnji sa jugoslovenskim vlastima, organizovati Ulcinjane, zemljake akademika Burovića, da mu 1993. godine, prilikom njegove posete rodnom mestu, ponude položaj predsednika opštine, pa i da mu dobrovoljnim prilozima izgrade vilu na obali mora. Treba da se zna da akademik Burović dan danas nema na ovom svetu ni kolibu, da kiriju njegovog stana placa Švajcarska Vlada, koja ga ima na listi siromaha i plaća mu i koru svakodnevnog zalogaja hleba, da ne umre od gladi. I pored svega ovoga ovaj akademik opet odbi i ponudu njegovih Ulcinjana, svestan neprijateljske pozadine tog poziva.
  Ovime nisu prestali pokušaji da se akademik izvuče iz Švajcarske. Albanci su mu ponudili i položaj predsednika Akademije nauka Albanije, ali je i ovo nas akademik odbio.
  Akademik Burović je u Beogradu, u XV Beogradskoj gimnaziji na Lekinom Brdu, maturirao, pa je i studije započeo na Filozofskom fakultetu Beograda. On je tu bio i na dužnosti glavnog i odgovornog urednika lista "ISKRA". Beograd mu je dodelio i nekoliko nagrada za njegovo književno stvaranje, između ostalih i za njegovu famoznu disidentnu poemu "BOJANA". Preko svega, dok ga na sve strane sveta persekutiraju i ne objavljuju ništa, beogradski list TABLOID je taj koji mu je širom otvorio svoje stranice. U Beogradu akademik ima i svoje najprisnije drugove iz mladosti, pa i svoje rođake. Mnoge ga prijatne uspomene vezu za Beograd, sto je lepo prikazala dugometražnim dokumentarnim filmom o njemu Vesna Jugović, svima nama poznat pod naslovom „Mandela Albanije". U odmaklim godinama ljude zahvata i nostalgija. Ipak, svuda po svetu snažni karakteri odolevaju svemu, a promućurni ljudi znaju da procene suštinu svega sto im se nudi.
  Sve je ovo laz pa cak i to !!!

 3. #3
  Ističe se John McClane (avatar)
  Učlanjen
  07.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Nakatomi Plaza (1988), Dulles International Airport in Dulles, Virginia (1990)...
  Poruke
  2.379
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  60

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  More bit' , a i ne mora.
  Yipee-ki-yay, motherfucker!

 4. #4
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio John McClane Pogledaj poruku
  More bit' , a i ne mora.
  Istina je ono,sto covek zeli da cuje a ne ono sto neko kaze/ napishe
  Sve je ovo laz pa cak i to !!!

 5. #5
  Moderator Slaven777 (avatar)
  Učlanjen
  29.09.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  27.085
  Reputaciona moć
  403

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Pokrajina Mat nije baš Prevalitana.

  Prestao sam da čitam kada sam video ovo.

 6. #6
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio Slaven777 Pogledaj poruku
  Pokrajina Mat nije baš Prevalitana.

  Prestao sam da čitam kada sam video ovo.

  Lepo od tebe
  Sve je ovo laz pa cak i to !!!

 7. #7
  Elita
  Učlanjen
  01.08.2008.
  Pol
  ženski
  Poruke
  20.339
  Reputaciona moć
  319

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Netacno je ovo da u 9.veku uzimaju ime od kelta ,a svuda se ime albanac pojavljuje tek posle 1000 -te godine

 8. #8
  Elita
  Učlanjen
  01.08.2008.
  Pol
  ženski
  Poruke
  20.339
  Reputaciona moć
  319

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Logicnija mi je teorija da su dosli sa Kavkaza,iz predela Albanije,po kojoj nose ime ,na Siciliju ,a odatle u danasnju Albaniju.
  Ovo za Ulcinj je tacno,posto ih nije bilo nigde sem u jednom delu albanije
  Poslednji put ažurirao/la jevropa : 01.01.2009. u 22:32

 9. #9
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio jevropa Pogledaj poruku
  Logicnija mi je teorija da su dosli sa Kavkaza,iz predela Albanije,po kojoj nose ime ,na Siciliju ,a odatle u danasnju Albaniju.
  Ovo za Ulcinj je tacno,posto ih nije bilo nigde sem u jednom delu albanije
  A kako su preplivali od Sicilije ?
  Sve je ovo laz pa cak i to !!!

 10. #10
  Iskusan drbob (avatar)
  Učlanjen
  14.07.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  свемирски престо
  Poruke
  6.104
  Tekstova u blogu
  92
  Reputaciona moć
  115

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio NEPOBEDIVO SUNCE Pogledaj poruku
  A kako su preplivali od Sicilije ?
  повели их господари у ратни поход,па су били поражени а онда су молили Немањиће да остану код нас да гаје стоку...
  ПОМОЗИ СЕБИ ДА БИХ ТИ И ЈА ПОМОГАО.

 11. #11
  Moderator Slaven777 (avatar)
  Učlanjen
  29.09.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  27.085
  Reputaciona moć
  403

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  NEPOBEDIVO SUNCE, i gde su oni izvori o Aleksandru Makedonskom?

  Nije valjda samo 'Osman'?

 12. #12
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio Slaven777 Pogledaj poruku
  NEPOBEDIVO SUNCE, i gde su oni izvori o Aleksandru Makedonskom?

  Nije valjda samo 'Osman'?
  Zbog ismejavanja teme,nista od izvora
  P.S
  Ucite "zvanicnu" istoriju,koju su vam Malteski vitezovi,Jezuiti,Vatikan,komunisti & co. pisali.
  Sve je ovo laz pa cak i to !!!

 13. #13
  Moderator Slaven777 (avatar)
  Učlanjen
  29.09.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  27.085
  Reputaciona moć
  403

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio NEPOBEDIVO SUNCE Pogledaj poruku
  Zbog ismejavanja teme,nista od izvora
  P.S
  Ucite "zvanicnu" istoriju,koju su vam Malteski vitezovi,Jezuiti,Vatikan,komunisti & co. pisali.
  Izvini, nije bila moja namera da te ismejavam.

  Ali sto se tice izvora...drugima si obecao (npr. Bogartu), a ne meni. Mislim, sta da pomisle(/imo) sada? Sta bi ti da si na mom mestu prvo pomislio?

 14. #14
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio Slaven777 Pogledaj poruku
  Izvini, nije bila moja namera da te ismejavam.

  Ali sto se tice izvora...drugima si obecao (npr. Bogartu), a ne meni. Mislim, sta da pomisle(/imo) sada? Sta bi ti da si na mom mestu prvo pomislio?
  Tacno.Bogartu sam obecao i nakon par dana,kada sam hteo da mu posaljem,procitam sta je sve on i jos njih par o tome pisalo i kako su se od toga ismejavali
  Sve je ovo laz pa cak i to !!!

 15. #15
  Zainteresovan član Stoio (avatar)
  Učlanjen
  07.03.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  343
  Reputaciona moć
  39

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio NEPOBEDIVO SUNCE Pogledaj poruku
  Pošto su se ovde namnožili enormnim rađanjima i neprirodnim putem....
  A kakav ti je to "neprirodan put" :-D

  Eh, ovi srBski "učenjaci"... koliko god se trude da izgledaju ozbiljno, već u prvoj rečenici odvale glupost.

  "neprirodnim putem" ... lol :-)

 16. #16
  Moderator Slaven777 (avatar)
  Učlanjen
  29.09.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  27.085
  Reputaciona moć
  403

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio NEPOBEDIVO SUNCE Pogledaj poruku
  Tacno.Bogartu sam obecao i nakon par dana,kada sam hteo da mu posaljem,procitam sta je sve on i jos njih par o tome pisalo i kako su se od toga ismejavali
  Hajde sada iskreno da porazgovaramo, imaš li ti to što si tvrdio ili ne?

  Potpuno ozbiljno?

 17. #17
  Mrkalj nije na forumu
  Demokratski izabrani koordinator istoriografske revolucije na Slovenskom Jugu
  Elita Mrkalj (avatar)
  Učlanjen
  04.01.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  15.967
  Tekstova u blogu
  51
  Reputaciona moć
  513

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Ismevaju samo oni koji ne znaju. Koji znaju, poučavaju.

 18. #18
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio Slaven777 Pogledaj poruku
  Hajde sada iskreno da porazgovaramo, imaš li ti to što si tvrdio ili ne?

  Potpuno ozbiljno?
  Procitaj sta sam njemu o tome napisao ?!
  Sve je ovo laz pa cak i to !!!

 19. #19
  Moderator Slaven777 (avatar)
  Učlanjen
  29.09.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  27.085
  Reputaciona moć
  403

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio NEPOBEDIVO SUNCE Pogledaj poruku
  Procitaj sta sam njemu o tome napisao ?!
  Tvrdio si da postoje neka pisma Aristotelu. Prikazao si jedan polu-citat iz njih (nesto kao 1/5 recenice), kako Aleksandar Veliki pise za sebe da je Srbin. Potom si nam rekao da potrazimo ta pisma, a da i ti sam imas njih i gomilu izvora, i kako ces objaviti groundbreaking otkrice kada postavis na internet gde on to govori za sebe.

  U medjuvremenu, pokusao sam da pronadjem nesto o Aleksandrovim pismima Aristotelu...i niko nema pojma o tome, nista nisam uspeo da pronadjem.

 20. #20
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio Slaven777 Pogledaj poruku
  Tvrdio si da postoje neka pisma Aristotelu. Prikazao si jedan polu-citat iz njih (nesto kao 1/5 recenice), kako Aleksandar Veliki pise za sebe da je Srbin. Potom si nam rekao da potrazimo ta pisma, a da i ti sam imas njih i gomilu izvora, i kako ces objaviti groundbreaking otkrice kada postavis na internet gde on to govori za sebe.

  U medjuvremenu, pokusao sam da pronadjem nesto o Aleksandrovim pismima Aristotelu...i niko nema pojma o tome, nista nisam uspeo da pronadjem.

  Eto vidis sta ti je "zvanicna" istorija ?!
  Nista nema sto "nekome" ne odgovara !!!!
  P.S
  Pogledaj malo Makedonske i Nemacke stranice???
  Tezak je put ka svetlosti
  Sve je ovo laz pa cak i to !!!

 21. #21
  Moderator Slaven777 (avatar)
  Učlanjen
  29.09.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  27.085
  Reputaciona moć
  403

  Question Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio NEPOBEDIVO SUNCE Pogledaj poruku
  Eto vidis sta ti je "zvanicna" istorija ?!
  Nista nema sto "nekome" ne odgovara !!!!
  P.S
  Pogledaj malo Makedonske i Nemacke stranice???
  Tezak je put ka svetlosti
  Ahm...

  Je li ti to izbegavaš odgovor?

  Pitam te lepo. Jer sam našao jedan srpski roman "Aleksandrova pisma"...tako da...znaš šta mi prvo pada na pamet?

  Zašto se prosto ne razjasniš, umesto da me osudiš što mi opravdano padaju na um neke sumnje?

 22. #22
  Elita
  Učlanjen
  07.10.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  U Aleksincu
  Poruke
  17.590
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Zanimljiva tema, ali planiram i sam da zapocnem slicnu temu, pa ne bih da se zanesem.

  Elem, kavkaska Albanija je samo mesto gde je boravila privremena vojna posada starih ,,Albanaca", a ne njihova zvanicna prapostojbina.

  Doseljavanje Albanaca se vremenski poklapa sa doseljavanjem Slovena, t.j. uslovljeno je doseljavanjem Slovena, jer su prikljuceni vec iscrpljenoj vizantijskoj armiji kao pojacanje.

  Ali kako nas nasa istorija uci, Srbe su Vizantinci pozvali da se dosele, pa nije ni bilo borbe, a posto nije bilo borbe, nisu Vizantinci ni Albance uzeli za pojacanje, pa tako s nasom istorijom zabarusismo i njihovu.

 23. #23
  Elita NEPOBEDIVO SUNCE (avatar)
  Učlanjen
  21.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  internet
  Poruke
  21.886
  Reputaciona moć
  558

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio Slaven777 Pogledaj poruku
  Ahm...

  Je li ti to izbegavaš odgovor?

  Pitam te lepo. Jer sam našao jedan srpski roman "Aleksandrova pisma"...tako da...znaš šta mi prvo pada na pamet?

  Zašto se prosto ne razjasniš, umesto da me osudiš što mi opravdano padaju na um neke sumnje?
  Mislis na Dragana Jovanovica????
  P.S
  Interesantno je kako nisi cuo za Aleksandrovu prepisku sa Aristotelom????
  U Nemackoj naucnoj literaturi o tome je uveliko pisano(ja zivim u Austriji).
  Moj prijatelj(Makedonac),poseduje pisma(kopije od originala + prevod naravno).
  Toliko za sada.
  P.S II
  Da li si znao podatak da je Aleksandrov "otac" Filip,napustio(navodno) Aleksandrovu majku (Olimpiju),zbog Kleopatre???
  Sve je ovo laz pa cak i to !!!

 24. #24
  Moderator Slaven777 (avatar)
  Učlanjen
  29.09.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  27.085
  Reputaciona moć
  403

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio NEPOBEDIVO SUNCE Pogledaj poruku
  Mislis na Dragana Jovanovica????
  P.S
  Interesantno je kako nisi cuo za Aleksandrovu prepisku sa Aristotelom????
  U Nemackoj naucnoj literaturi o tome je uveliko pisano(ja zivim u Austriji).
  Moj prijatelj(Makedonac),poseduje pisma(kopije od originala + prevod naravno).
  Toliko za sada.
  P.S II
  Da li si znao podatak da je Aleksandrov "otac" Filip,napustio(navodno) Aleksandrovu majku (Olimpiju),zbog Kleopatre???
  Pa šta hoćeš, nova žena.

  Inače, kako nisam našao na internetu podatke o tim pismima?

 25. #25
  Elita
  Učlanjen
  07.10.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  U Aleksincu
  Poruke
  17.590
  Tekstova u blogu
  4
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Rusi se kula od falsifikata !!!

  Citat Original postavio Slaven777 Pogledaj poruku
  Tvrdio si da postoje neka pisma Aristotelu. Prikazao si jedan polu-citat iz njih (nesto kao 1/5 recenice), kako Aleksandar Veliki pise za sebe da je Srbin. Potom si nam rekao da potrazimo ta pisma, a da i ti sam imas njih i gomilu izvora, i kako ces objaviti groundbreaking otkrice kada postavis na internet gde on to govori za sebe.

  U medjuvremenu, pokusao sam da pronadjem nesto o Aleksandrovim pismima Aristotelu...i niko nema pojma o tome, nista nisam uspeo da pronadjem.
  Nisam siguran, ali pretpostavljam da se radi o istom pismu (Mrzi me da citam)

  Ako je to-to, ocigledno da je mnogima sumnjivo:

  http://www.fordham.edu/halsall/ancient/alexfake.html

  Kazu da se je prvi put pojavilo na nekom "modernom makedonskom nacionalistickom sajtu".

Strana 1 od 6 12345 ... PoslednjaPoslednja
Vrh strane

Slične teme

 1. OŠ Ćele Kula (Niš)
  Autor mimi94 u forumu Srbija
  Odgovora: 46
  Poslednja poruka: 23.10.2009., 15:09
 2. Kula regionalni centar
  Autor gazela u forumu Vojska, policija i avijacija
  Odgovora: 26
  Poslednja poruka: 20.11.2007., 14:13

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •