Peca li neko šarana na jezeru u Bačkom Jarku i u Gložanu? Kakve sisteme koristite (dužina i materijal za predvez, broj i montaža udice, težina i oblik olova...)? A na Dunavu..?