ko ih proizvodi i ima li to kod nas i koriste se na zapadu u domacinstvima