napisati program u turbo pascalu pomocu koga se izrac.cena tepiha CT u dinarima na dve decimaleako je tepih u obliku kruga D datog u cm i ako 1m kvadratni kosta K DINARA I DRUGI ZADATAK TO ISTO SAMO ZA PRAVOUGAONI OBLIK DIMENZIJA A I B ZADATIH U m.nisam nikad radio ove zadatke al mi treba hitno.hvala