Zbornik radova sa naučnog skupa

„Milan Obrenović od vazala do kralja“, održanog u SANU od 13. do 15. okt 2005. god.

Da li je odštampan, i ako jeste, gde može da se kupi?