Pri pokusaju brisanja maila sa webmail-a javlja mi:

Timed out while waiting for the mail response.

Potom poruke smesti u izbrisane, a neskloni ih iz primljenih poruka.

Help!