gra]ani molim da navedete da svi mogu da pro;itaju ;iste prinjere korupcije sudija , tu\ilaca i policajaca u acrnoj gori. ovo pokre'em u cilju suybijanja ili smanjenja ove pojave. molim da navedete konktretne primjere kako bo ljudi mogli da iska\u svoj stav i odnos ka tim prevejanim bitangama koji nama ne doyvoljavaju da \ivimo.MOLIM YA U;E['E