http://www.hrvatski-vojnik.hr/hrvatski-vojnik/0322005/rusija1.asp http://www.hrvatski-vojnik.hr/hrvatski-vojnik/0332005/rusija2.asp Procese ruske vojne reforme čini šest temeljnih komponenti: usavršavanje sustava državnog i vojnog upravljanja, optimizacija bojnog sastava formacijske strukture vojne organizacije, opremanje naoružanjem i vojnom tehnikom, povišenje mobilnosti i bojne sposobnosti, razvoj socijalne infrastrukture, razvoj vojno-industrijskog kompleksa i osuvremenjavanje zakonodavstva koje regulira pitanja obrane i OS-a.
U tom kontekstu, sredinom prosinca 2000. završeni su svi operativni programi daljnje reforme oružanih snaga na osnovi strategije njihove uporabe, koju je predsjednik Putin potpisao u ljeto iste godine. Putin je na sjednici Savjeta sigurnosti 9. studenog najavio konkretne zahtjeve koji su doneseni pred vojni vrh u slijedećoj godini i vezao ih za državni proračun. To se u prvom redu odnosilo na smanjivanje brojnog stanja oružanih snaga (po granama, ratno zrakoplovstvo trebalo je smanjiti za oko 50 000 ljudi, ratnu mornaricu za oko 40 000, a kopnenu vojsku za više od 180 000 ljudi). Taj proces u velikoj mjeri bi se odrazio na djelatni časnički sastav, koji se trebao svesti na ukupno 24 000 časnika, od čega je moglo biti najviše 380 generala i admirala. Istodobno, proračun za potrebe obrane se s dotadašnjih 35% trebao smanjiti samo za 5% (na 30% ukupnog državnog proračuna u sljedećoj godini), čime su poduzete mjere na jačanju doista mizernog standarda djelatnih vojnih osoba. Osim toga, planiran je niz novih mjera koje su manje ili više trebale utjecati na poboljšanje časničkog standarda i to osobito mladih časnika. Ta etapa trebala je biti završena do 2005. godine, nakon čega bi se prišlo opremanju oružanih snaga sofisticiranom vojnom opremom i naoružanjem i ustrojavanjem postrojbi po novim strateškim zamislima, što bi trajalo do 2010. godine. Reformske promjene obuhvatile bi i uspostavljanje novog strateškog razvoja grupacija oružanih snaga, koji bi se realizirao u idućih deset godina, tako da bi cijeli proces bio završen do 2020. godine. Naravno, koliko će te (u svakom pogledu dugoročne) perspektive biti realne, zavisit će prije svega od raspoloživih financijskih sredstava i daljnjih cjelokupnih unutrašnjih procesa u Ruskoj Federaciji.copy paste i komentitam vas hoče li ove reforme donjeti rezultate?