1. Koliki iznos treba uložiti u banku da bismo nakon 6 godina imali 10 000 kuna kamata? Kamatnjak iznosi 8% za prve 4 godine i 12% nakon toga. Obračun kamata je godišnji, složen i dekurzivan.odišnji i dekurzivan.

molim ako netko zna riješiti ovaj zadatak