Molim vas da mi pomognete oko nekih zadataka iz hemije... HITNO mi trebaju uradjeni zadaci za sutra.......... molim vas

1.Koliko grama kalijum- hlorida treba odmeriti za pripremanje 50g 4%- nog rastvora?
2.Koliko grama natrijum- sulfata se dobija u reakciji dovoljne kolicine natrijum- hlorida i 100g 96%- nog rastvora sumporne kiseline?
3.u reakcijama kalijuma i vode nagradjeno je 11,2g kalijum- hidroksida.Koliko grama kalijuma je izreagovalo?
4.Napisite jednacine reakcija disocijacije:
a)kalijum- sulfata
b)magnezijum- hlorida
c)kalcijum- nitrata
5.koliko grama kalcijum- hlorida i ugljenik(IV)- oksida nastaje u reakciji 0,5 mol kalcijum- karbonata i dovoljne kolicine hlorovodonicne kiseline?
6.u dve epruvete A i B stavljeno je po malo celicne vune. U obe epruvete sipano je po 5cm kubnih vode. U epruvetu B dodato je 2 cm kubna ulja za jelo. U kojoj od epruveta ce se prvo pojaviti rdja na celicnoj vuni?
7. Od cega zavisi hemijski sastav jedinjenja koja nastaju na povrsini metalapod dejstvom gasova? Navedite klase jedinjenja kojima ona pripadaju
8.Data sema prikazuje kako se jedinjenja kalcijuma pretvaraju jedno u drugo. Odredite sta su supstance A i B koje ucestvuju u ovoj reakciji:

da li se data jedinjenja kalcijuma u navedenoj semi mogu zameniti jednakim jedinjenjima magnezijuma???
9.Zamenjujuci slova a, б i в formulama odgovarajucih jedinjenja napisite jednacine hemijskih reakcija prema datoj semi: