ŠTA ZNAČI REĆ MITROVICA U IMENU GRADA

Do nastanka imena grada Mitrovice doveo je sled istorijskih događaja koji su obeležili arijevsku civilizaciju i krug indoevropskih naroda. Danas, postojanje imena grada Mitroice svedoči da su se ti događaji zaista i dogodili.
Preradom metala, Arijevci su osvojili tehnologiju koja im je omogućila širenje i prevlast na prostorima od Indije do Atlantika i od Skandinavije do Sahare.
Vreme Arijevaca obeležila su dva grandiozha pohoda za osvajanje sveta, koja su krenula iz naših krajeva.
Prvi je 2025.godine p.n.e. poveo Nino, koji je prešao put od Morave do Inda, sagradio Vavilonsku kulu i osnovao Prvo Asirsko Carstvo. Poštovao je kult boga Baka - Bika, i od svih naroda koji su prihvatili taj kult, i sam je poistovećen sa Bogom - Bakom.
Drugi, najveći pohod u istoriji čovečanstva, pokrenuo je 1330. godine p.n.e. čovek po imenu Serbo, koji je stigao do Indije, u Asiriji sagradio Ninivu, u znak poštovanja prema Ninu, iz Egipta je izveo Grke i Jevreje, koji su tamo bili robovi, preko Severne Afrike stigao do Gibraltara, gde je podigao tzv. Heraklove stubove, u Francuskoj je sagradio grad Aleziju (Jelisejska polja - Polja Alezije), u Italiji naselio Rasene (Etrurce). Čitavom osvojenom svetu je dao zakone, od kojih su sačuvane Mojsijeve - Božije zapovesti. Od svih naroda priznat je za vrhovnog boga Serbona - Boga Sunca.

Poslednji veliki Arijevac bio je Aleksandar Makedonski, koji je znao za podvige svojih predaka i hteo je da ih ponovi, ali ga je u tome omela prerana smrt.
Na obalama Inda, Aleksandar je našao potomke Nina i Serba, indijske Arijevce, koji su ga pozdravili njegovim jezikom i njegovim običajima - ritualima bogova Baka i Serbona - koji su im bili zajednički.
U istorijskoj nauci se smatra da je grad Sirmium dobio ime po svom osnivaču, keltskom vojskovođi Srmu ili Sirmu.
Danas znamo da su Grci srpsko B pisali u obliku M, što znači da se čovek zvao Srb ili Sirb, a grad Sirbion (grčki) ili Sirbium (rimski odnosno latinski).
Stanovnici Sirmiuma govorili su ikavski, zbog najezde Avara napustili su grad i preselili se u okolinu Splita, gde njihovi potomci i danas tako govore. To znači da je ekavski oblik imena grada Serbium, da se čovek zvao Serb (Srb), a njegovi sledbenici Serbi (Srbi). Eto dokaza da Kelti nisu poseban narod, nego samo oznaka za zapadno srpsko plemstvo i sveštenstvo.
Da je taj čovek niko drugi do Bog Sunca - Serbon, svedoči nam drugo ime istog grada - Mitrovica.
Indiji, potomci Ninovih i Serbovih ratnika, za vrhovno božanstvo proglasili Bramu, koji predstavlja Kosmos kao celinu, Bog Sunca je dobio niži rang i nazvan je Mitra.

Mitrin kult - mitraizam vladao je indo-evropskim svetom do prevlasti hrišćanstva, a najjači je bio kod rimskih careva, koji su stolovali u Sirmiumu, i smatrali se naslednicima Boga Sunca, što su, kao Srbi, uistinu i bili. Zato je sedište kulta Boga Sunca - Mitre nazvano -Mitrovica.

Reč prestonica, kod zapadnih naroda kapital, u vezi je sa rečju kapa (na ljudskoj glavi). Pošto se i danas, kapa na glavi sveštenika zove mitra (božanska kapa), očigledno je da je reč Mitrovica u vezi sa rečima mitra (kapa) i Mitra (bog) - oznaka za duhovnu odosno božansku prestonicu.
Pošto su Biblija i mitologije raznih naroda, kasnije, često mešale podvige Nina i Serba, i pripisivale ih istoj ličnosti - čoveku ili bogu, a kako ima dokaza da je Nino bio rodom iz Kosovske Mitrovice, eto razloga da se i ovaj grad zove Mitrovica.

Kosovska Mitrovica je, dakle, Ninova Mitrovica.
Budući da je reč Srem izvedena od iste reči od koje i Sirmium, očigledno je da je Sremska Mitrovica - Srpska ili Serbova.
Pošto je Serbo bio zaista najveći čovek u istoriji indo-evropskog sveta, jedini pravi i priznati Bog Sunca, to je jedino njegov Sirmium „majka svih gradova“ a njegova Mitrovica - prestonica Mitrinog carstva.