Ima li ovde pesnika i pisaca ili kriticara neosimbolizma (simbolizma od Malarmea nadalje) i nadrealizma? Ili, ima li koga da je ista od toga citao?