Koji su uzroci i povodi za pocetak ovog rata? Da li je tu Austrija zaista imala svog udela?