Jel mi može neko može navesti geometrijska tela koja mogu biti prave nepravilne prizme?