Šta znači Protected:NO, ako se nađe na padajućem meniju za muzičku numeru. Da li to znači da je dozvoljeno presnimavanje i korišćenje bez naknade?