Private Sub Login_Click()

If Username = "admin" And Password = "admin" Then
MsgBox " CESTITAMO uneli ste ispravne Login podatke , sada *** IMATE PRISTUP PROGRAMU ***", vbInformation, "Login obavestenje"
DoCmd.Close
DoCmd.OpenForm "Forma - MAGACIN ( kada roba dolazi )"

ElseIf Username = "admin" And Password <> "admin" Then
MsgBox " Uneli ste ispravan *** Username *** ali password vam je pogresan", vbCritical, "Login obavestenje"

ElseIf Username <> "admin" And Password = "admin" Then
MsgBox " Uneli ste ispravan *** Password *** ali Username vam je pogresan", vbCritical, "Login obavestenje"

Else

End If
End Sub

Ovo je kod koji sam napravio u Access-ovom VB-u.Radi se o Login applikaciji.Ovaj gore kod 100% je ispravan.

U Login ( formi ) postoje 3 stvari : 2 Labela od kojih prvi ima ime Username a drugi Password , 3 stvar je dugme Button kome je dodeljno ime Login ( a labelima su dodeljena imena Username i Password ).

Sada se vi sigurno pitate koja sam ja bud... ako mi ovaj kod radi sto sam postavljao post.
Problem je u tome sto treba nesto jos da se doda.

To nesto je : ne znam kako to da resim.

Treba program-VB kod da radi sledece .


Da ako i poslen 3 klika misa na button-Login ( misli se na - 1 klik je uneo username i pasword i klikno to je jedan , pa to ponovo to je sada drugi klik ...) da ako poslen treceg klika ukljucujuci i taj 3 klik ne unese USERNAME i PASSWORD ispravan koji je zadat kodom ( on glasi admin ) treba da pokrene nesto.
To nesto je funkcija shell.


Kod je sledeci : shell ( shutdown -s) - ovo je funkcija za gasenje racunara .

Uglavnom nije bitno moglo je tu i nesto drugo da stoji, ne mora samo funkcija shell.Moga sam i nesto drugo da stavim..Stvarno mi ovo hitno treba pa vas molim da mi pomognete