Da li je moguce dovesti da osoba koja je npr.razgovarala sa nekim a ja da sam snimio razgovor da li bi posle kada bi taj razgovor stavioi na komp mogo uraditi da kompijuterski pricam bojom glasa ko ta osobga
znaci da ja osoba B mogu snimit na kompu neki razgovor sa istom bojom glasa osobe A