hello sakam vasu pomoc iz hjemije
1.Izracunajte utrosak sirovine za proizvodnju 1 tone sode po Solvejevom postupku i to:zapreminu rastvora NaCl koji u 1 dm3 sadrzi 300 gramaNaCl;zapreminu NH3 I CO2(IZRAZENU U KUBNIM METRIMA PRI N.U)Uzmite da se samo 2/3 NaCl prevodi u Na2CO3 a CO2 koji nastaje pri zarenju NaHCO3 bez gubitka se vraca u proces!!!
2.Izracunajte maseni udeo sode Na2CO3*10H2O U 10.85% rastvoru Na2CO3!!!!


POMAGAJTE