Ovaj pravilnik je izasao u sluzbenom listu SFRJ 25.januara1985.godine. Po njemu policija sme da meri brzinu vozila samo u odlasku vozila. Sa onim K-15 radarima mere i u dolasku i naplacuju kazne. Na K-15 radarima iza displeja za brzinu stoji oznaka mph - znaci u miljama (1 kopnena milja = 1609 metara )a u doticnom pravilniku stoji da mora da bude oznaceno u kmh. Da li postoji noviji pravilnik ? Da li postoji pravilnik koji regulise upotrebu ovih novih laserskih radara. Ako je neko upucen u tu problematiku neka iznese svoje misljenje !