Četvrtak, 23. oktobar, Dom Omladine Beograd (ulaz iz Makedonske), Sala na I spratu u 18:00

Predstavljanje časopisa ČKZ - Časopis za kritiko znanosti, slovenačkog časopisa, i razgovor sa redakcijom. ČKZ je etablirani slovenački časopis koji se bavi temama iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Formirala ga je grupa radikalnih studenata i mladih intelektualaca tokom studentskih protesta početkom sedamdesetih godina. Želeli su da pokrenu naučni teoretski forum na kome bi se raspravljalo o najrelevantnijim društvenim kretanjima. I danas uređivački odbor nastavlja da prati ovakvu konceptualizaciju. Na taj način se udaljava od tradicionalnih naučnih ideja gde često ne postoji samokritika sopstvenih polazišta, već se percipiraju kao ”naučna objektivnost”. Tokom poslednje decenije svog postojanja, naučnici iz različitih branši diskutuju u časopisu o društveno-ekološkim pitanjima, studijama kulture i roda, pitanjima naučne i tehnološke civilizacije, teoriji medija, rizika tehnologije, društveno-pedagoškim temama, problemima marginalnosti, zavisnosti, hendikepiranosti i tako dalje. Upravo je razvoj transdisciplinarnog metoda istraživanja različitih društvenih fenomena ono što čini osnovu uređivačke politike ovog časopisa. Takođe, uređivački odbor pokušava da predstavi savremene teoretske koncepte, prevede kraće tekstove (od Aristotela, Dekarta i Loka do savremenih autora) i informiše čitaoce o najnovijim publikacijama. U ČKZ su dobrodošli intelektualci koji nisu indiferentni.

U razgovoru učestvuju Barbara Beznec, Sara Pistotnik, dr Jelka Zorn, Marta Stojić, i Irfan Beširević.