Moj brat ne može da sluša muziku na svom računaru. mašina izbacuje obaveštenje o problemu sa zvučnom karticom uz sledeću grešku:Error ID=0/80040256, Remedy ID=0/00000000