Preko sajta EPS-a se pojavila informacija da sindikat radnika ove kompanije traži pregovore sa predsednikom vlade Cvetkovićem,žaleći se na materijalan položaj.Koliko je EPS pod uticajem političkih stranaka ako se samo napomene da su u periodu od 2000 do 2003 pokrenuli četiri štrajka,u periodu od 2003 do 2007 nijedan a evo sada se opet javljaju da su ugroženi.Pogledati karikaturu Coraxa iz lista Danas od 11.10.2001.