Evo sada je na TV most u Kosovskoj Mitrovici bila emisija o Srpskim povratnicima koji prolaze kroz psihičku torturu.Prvo je priča o jednoj porodici sa dvoje dece kojima je kuća nalazi u centru Kline i to oko 200kvadrata.Kuća im je srećom
ostala čitava jer se tu nalazio štab UĆK.
Sada im Šiptarska opština u Klini kaže da mora da im ruše kuću jer se menja urbanistički plan i da još pre nego što su došli su non stop vršili pritiske na njih.Kao uhapsićemo ti muža i optužiti ako se vratite pa kad im nije to prošlo krenuli su u pripremu rušenja.E vidi se lepo kakva je Šiptarska vlast na ovom primeru.
Isto tako i druge povratničke porodice u ovoj emisiji se žale kao ne smeju da izlaze iz kuće
a neki koji izlaze mora da trpe i da se prave blesavi jer ih stalno psuju i vređaju a fizički napad je stalno moguć.Kažu kako moraju da sagnu glave i da trpe uvredljive psovke kada prođu pokraj Šiptara.