Danas sve više ljudi u cilju zaštite svojih poseda zidaju visoke ograde oko svojih poseda. Zanima me da li neko zna koliko je po zakonu dozvoljena visina ograde koja se može zidati oko dvorišta? Postoje li neki propisi o tome, jer ne bi da me komšija prijavi kad počnem da zidam.