PRIVATNI ČASOVI LATINSKOG , STAROGRČKOG, ŠPANSKOG,ENGLESKOG I SRPSKOG JEZIKA.
- PREVODJENJE SA ENGLESKOG NA SRPSKI. JEZIK
- PREVODJENJE SA ŠPANSKOG NA SRPSKI JEZIK
MOGUĆ RAD U GRUPI ( MAX. ČETVORO )
telefon : 064/2386-006