Prilikom raspodele resora u Beogradu penzioneri i Krkobabić su dobili da rukovode direkcijom za gradska groblja a LDP apotekarsku ustanovu.Idealne funkcije?