pozdrav svim hemicarima(i hemicarkama)ovde na forumu!!imam par pitanja vezanih za hemiju:
1.Zašto je enolni oblik obično nepovoljniji od keto oblika? Objasniti pomoću energija veza. Za koliko je keto sistem stabilniji od enolnog?
2.Hemičari kovalentnu vezu opisuju pomoću dva modela molekula. Koji su to modeli? Iz sledećeg niza pojmova izdvoj one koji pripadaju jednom, koji drugom teorijskom modelu.
HOMO, rezonancija, LUMO, elektronski par, delokalizacija
3.Koje orbitale fosfora učestvuju u građenju PCl5? Zašto ne postoji NCl5?
4.Koliki je dipol H-Cl veze, ako je procenat jonskog karaktera veze 17%, a dužina veze 12,7nm.