Na par mesta sam čuo i pročitao da je za vreme Prvog svetskog rata u Srbiji postojala vlada poput Nedićeve u Drugom ratu, ali nigde nema detaljnijih podataka, imena ljudi koji su u tome učestvovali i tome slično. Samo sam na jednom mestu našao da je narod delimično bio uz tu vladu i da su nakon rata i proglašenja kraljevine SHS pojedini članovi te vlade uključeni u vlast.

Zna li neko nešto detaljnije o tome?