U MyIE2 browser-u koristim plug-in Edit Page 2.5 da editujem stranicu sa interneta. Medjutim, ne uspevam tako izmenjenu stranicu da sacuvam (ni u jedan ponudjeni format .htm, .html, ili .mht). Ima li resenja?